Spåra mobiltelefon

Nya tekniska framsteg har gjort så att det nu är möjligt för vem som helst att spåra en mobiltelefon. Framstegen beror på en rad olika händelser bl a på det som hände 11/9 2001. Dessa framsteg har lett till möjligheter att spåra mobiltelefon via GSM nätet, det har även lett till en förbättrad möjlighet att hitta en mobiltelefons position genom signaler från lokala master och basstationer sk GSM mobiltelefonspårning.

Varför vill man kunna spåra mobiltelefon som privatperson?
Det finns ett antal anledningar till varför du skulle vilja kunna spåra en mobiltelefon t ex som att försöka hitta var din kompis eller någon annan du känner befinner sig när du är ute, för att kunna hålla ordning på var ditt barn håller hus. Många företag som t ex de inom bygg branschen och företag med fordonslogistika tjänster använder det för att spåra sina anställdas positioner, och för att tillhandahålla säkerhet för sina anställda när de arbetar på avlägsna platser. Förmodligen finns det lika många anledningar som det finns användare.

Nu finns det en tjänst utvecklad för detta ändamål som heter LociLoci, du kan prova den gratis i en månad.
Läs mer på Lociloci Spåra mobiltelefon

Author:

Share This Post On